แบรนเนอร์กลาง
 
ทุบราคา ท้าลมหนาว 1
ทุบราคา ท้าลมหนาว 2
ทุบราคา ท้าลมหนาว 3
 
                                                                          
มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล
            เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานกรรมการ บริษัท...
                                                                          
โครงการบ้านปันน้ำใจ...สู่เพื่อพ้องน้องพี่ชาวยง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 คุณสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานกรรมการ บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด มอบบ้านให้กับพนักงาน โครงการบ้านปันน้ำใจ...สู่เพื่อพ้อง...
                                                                          
บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
            บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด    ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ...